Technology

Како да направиш добар newsletter

Posted on

Со падот на ричот на Facebook и Instagram, e-mail маркетингот е една од најефикасните маркетинг алатки. Без разлика дали си маркетер, дизајнер, продавач, акаунт менаџер, сопственик на компанија или ентузијаст кој сака да подобро да комуницира во деловниот свет, овој текст е за тебе. Собирање адреси на потенцијални корисници без да се одржува комуникцијата со […]

Technology

Oсновни прашања кои бараат одговор за Email маркетинг

Posted on

Темата за email маркетинг е доста интересна особено поради фактот што секојдневно примаме огромен број на email пораки од кои повеќето воопшто не сме ги ни побарале. Сепак знам дека се обидуваме да бидеме фокусирани и да ги читаме оние пораки за кои сметаме дека сакаме или имаме потреба од читање. Во една ваква џунгла од […]

Technology

E-mail Маркетинг

Posted on

Во овој пост ќе стане збор за E-mail маркетинг како маркетинг средство за малите бизниси. Ова маркетинг средство слободно може да се каже дека не е веќе ново, туку едно од првите кои се појавуваат со развојот на интернетот и користењето на електронската пошта како средство за комуникација како во деловниот така и во приватниот […]

Technology

Email deliverability best practices guide

Posted on

The Challenge This guide may help you to learn how to improve your email deliverability and what steps you can implement in your strategy to make it to the inbox. Delivery is Never Guaranteed This guide Email is the backbone of the social web. Can you imagine Facebook without email or any other web application […]